AZJP - AZ Jan Portaels

Sitemap

Home
Zorgverleners
Hector
Hospiview
Mona / COZO
Telefoonlijst artsen en specialismen
Aanvraag & Screeningsformulieren
Coördinator eerste en tweede lijn
Ethische commissie
Laboratorium AZ Jan Portaels
Bestellijst materiaal artsen
Preoperatief traject
Videoconferencing
Aanspreekpunt “Zorg Voor Ouderen”
Wereld Beroerte Dag
Werken bij AZJP
Vacatures artsen
Vacatures medewerkers
Spontaan solliciteren
Vrijwilligers werk
Stages
Vakantiewerk
Contact
Links
Zoeken in de website
Login
Leveranciers
Samenaankoop
Nieuwe dossiers
Algemene aankoopvoorwaarden
Zorgaanbod
Allergiekliniek
Anesthesie
Bloedafname
Cardiologie
Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
Dermatologie - Huidaandoeningen
Diabetologie - Diabeteskliniek AZJP
Diëtiek
Endocrinologie
Fit en Gezond @ AZ Jan Portaels
Fysische geneeskunde
Gastro-enterologie / Maag- en darmaandoeningen
Geriatrie
Gynaecologie / verloskunde
Heelkunde - Chirurgie
Hematologie
Intensieve zorgen
Kinesitherapie
Laboratorium anatomopathologie
Laboratorium klinische biologie
Mond-, kaak-, aangezichtschirurgie
Medium Care
Nieraandoeningen / Nefrologie + dialyse
Neurologie
Neus-/keel-/oorziekten
Nucleaire geneeskunde en moleculaire beeldvorming
Oftalmologie
Oncologie
Orthopedie
Palliatieve zorg
Patiëntenbegeleiding
Pediatrie
Pijnkliniek
Plastische chirurgie
Pneumologie
Psychiatrie (PAAZ)
Radiologie - Medische Beeldvorming
Revalidatie
Rookstopbegeleiding
Spoed
Tandartsen
Urologie
Vasculaire en thoraxheelkunde
Voetkliniek
Robotchirurgie
Neurochirurgie
Diëtiste mevr. Vandeneede
Diëtiste mevr. Plum
dr. Pintens
Pedicure mevr. Poels
Neuropsycholoog
dr. Vanruysevelt
dr. Declerck
Reumatologie
Geef licht - Actie - Cliniclowns
dr. Deviaene
dr. Opsomer
dr. Van Ruysevelt
dr. De Pauw
dr. Callewaert
dr. Debaenst
dr. Dernovoi
dr. Hendrickx
dr. Maes
dr. Stuer
dr. Van Bos
dr. Vleminckx
dr. Smets Miet
dr. Dasnoy
dr. Han
dr. Praet
dr. Uyttersprot
dr. Decochez
dr. Defoer
dr. Ghys
dr. Vandemeulebroucke
dr. Tielliu
dr. Staels
dr. Hulstaert
dr. Verschuere
dr. Verbeke
dr. Noyen
dr. Numbi
dr. Nwoye
dr. Vandervorst
dr. Vanholme
dr. Verbruggen
dr. Wajer
dr. De Bruyne
dr. Ghyselen
dr. Sebrechts
dr. Robijn
dr. Delmarcelle
dr. Molzahn
dr. Delvaux
dr. Perdaens
dr. De Bock
dr. Servotte
dr. Swenden
dr. Tanésy
dr. Van den Wouwer
dr. Van Oostveldt
dr. Brunen
dr. Peeters
dr. Vangehuchten
dr. Demol
dr. De Brouwer
dr. Baron
dr. Bijloos
dr. Baron
dr. Allamani
dr. Vanhecke
dr. Mertens
dr. Javdani
dr. De Keyser
dr. De Lepeleire
dr. Forceville
dr. Jespers
dr. Van Laere
dr. de Jong
dr. Wauters
dr. Lermytte
dr. Vermeersch
dr. Marais
dr. Meyns
dr. Van Leynseele
dr. Marchand
dr. Dedoncker
dr. De Meirleir
dr. Marissens
dr. Du Four
dr. Deroover
dr. Vandendooren
dr. Casteleyn
dr. Van Steen
dr. De Smet
dr. Gordts
dr. Yasar
dr. Veryser
dr. Daineffe
dr. De Jongh
dr. Smets
dr. Durnez
dr. Martens
dr. Ramault
dr. Vandendriessche
dr. Christiaens
dr. Sariyildiz
dr. Simion
dr. Wirix
dr. Ichiche
dr. Zoubeidi
dr. Othman
dr. Wauters Ann
dr. Ivanoff
lth. Achten
lth. Lobel
lth. Moustie
lth. Vertriest
dr. Vandemeulebroucke
dr. Yasar
dr. Veryser
dr. Bollen
dr. Verbruggen Kristien
dr. Lerouge
Restart a Heart Day
dr. Verwimp
Lieve Haeyen
Nele Hermans
Dorota Bachul
Sihame Amsalkhir
Danielle Plum
Francis De Groen
Kristel Vermoesen
Silke Buelens
Els Heleu
dr. Spaenjers
dr. Iranyeza
Gynaecologische pediatrie
Frank Brants
Vera Vertessen
Marc Heylen
An Ronsmans
Gerlinde Willems
Karen Tholen
Petra Laenens
Els Piot
Koen Mattens
Kristina Lanin
Kelly Wierinck (ad interim)
Wis Symons
Nathalie Kindermans
Geert Franssen
Marc Ravoet
Leen Vingtcent
Yves De Raes
Nancy Wyns
Krista Schaillée,
Nico Van Paesschen
Hoofdverpleegkundige PAAZ
dr. Collen
dr. Jonckheere
dr. Wallage
Ingrid Van Horebeek
Inwendige geneeskunde
dr. Van Binnebeek
Algemeen inwendige geneeskunde
dr. De Raedt
Sigrid Klykens
Seksuologie
Van Campenhout Barbara
Van den Eynde Sandra
dr. Préseau
dr. Afennas
Slaaponderzoek
dr. Verdeyen
dr. Denies
dr. Peters
Iris Vantieghem
dr. Roget
dr. De Meyer
dr. De Meyer
dr. Maes Helena
dr. Simon Van Wambeke
dr. De Meerleer Gert
dr. Van Blerk
Virginie Degraeve
Virginie Degraeve
Veerle Michiels
Daniela Chiscop (ad-interim)
Consultaties
Elewijt
Patiëntinformatie
Bereikbaarheid
Kwaliteitsvolle en veilige zorg
kwaliteitslabel - accreditatie
kwaliteitsindicatoren | VIP² en resultaten ervan
kwaliteitsmetingen in het AZ Jan Portaels
voortdurendende kwaliteitsverbetering: onze acties
werk zelf mee!
verbeteringsinitiatieven over de muren van AZJP
Vragen, bemerkingen - Ombudsdienst
Onthaalbrochure
Opname
Opvragen medisch dossier
Patiëntenbegeleiding
Praktische info
Preoperatief Traject
Verklaring van opname - klassieke opname
Financiële informatie
Wie dient u te verwittigen bij een opname
Kamerkeuze
Kostprijs van uw verblijf (opname)
Kostprijs van uw daghospitalisatie
Indicatieve kostprijsberekening
Hoe verloopt het betaalproces
Rooming-in
Financieel woordenboek
Factuurvoorwaarden
Indicatieve kostprijsberekening - prijsraming
Samenwerkingsverbanden met patiëntenverenigingen
Overzicht artsen van het AZ Jan Portaels
Overzicht (zorg)afdelingen - medische diensten en hun contactpersonen
Uitwisseling medische gegevens tussen zorgverleners - Geïnformeerde toestemming
Verklaring van opname - daghospitalisatie
Over AZJP
Missie & visie AZJP
Kerncijfers en erkenningen
Bestuur
Medische Raad
Rechtsverhoudingen binnen het AZ Jan Portaels
Samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen
Geschiedenis van AZ Jan Portaels
AZ Jan Portaels in de pers
Filmmateriaal AZ Jan Portaels
Ziekenhuismagazine P Moment
Jaarverslag
Beleidsplan
Centrale aansprakelijkheid
Orgaandonatie
Privacyreglement ziekenhuis
Rechten en plichten van de patiënt
Conventionering
Rookbeleid
NMR-supplementen
Veelgestelde vragen
Disclaimer
Nieuw ziekenhuis
afspraak
Afspraak 5173
Sitemap
Home
artsen
consultaties
Praktische info
Overzicht consultaties per discipline - Elewijt
consultaties Elewijt 2
dr. afennas - Elewijt
dr. Dasnoy - Elewijt
Dr. Han - Elewijt
Dr. Ghys - Elewijt
Dr. Hulstaert - Elewijt
Dr. Staels - Elewijt
Dr. Van Oostveldt - Elewijt
Dr. Brunen - Elewijt
Dr. Peeters - Elewijt
Dr. Peters - Elewijt
Dr. De Meirleir - Elewijt
Dr. Marissens - Elewijt
Dr. de Jong - Elewijt
Dr. Lermytte - Elewijt
Dr. Mirzoyan - Elewijt
Dr. Van Laere - Elewijt
Dr. Denies
Dr. Martens - Elewijt
Dr. Vandendriessche - Elewijt
Dr. Wouters - Elewijt
Dr. Robijn - Elewijt
In de kijker
P-Moment:

overzicht reeds uitgebrachte magazines
lees meer ...