AZJP - AZ Jan Portaels

Sitemap

Home
Zorgverleners
Hector
Mona / COZO
Aanvraag- en screeningsformulieren
Ethische commissie
Laboratorium AZ Jan Portaels
Bestellijst materiaal artsen
Preoperatief traject
Videoconferencing
Aanspreekpunt “Zorg Voor Ouderen”
Wereld Beroerte Dag
Werken bij AZJP
Vacatures
Spontaan solliciteren
Vrijwilligers werk
Stages
Vakantiewerk
Contact
zoek
Links
Login
Leveranciers
Samenaankoop
Zorgaanbod
Allergiekliniek
Anesthesie
Bloedafname
Cardiologie
Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
Dermatologie - Huidaandoeningen
Diabetologie - Diabeteskliniek AZJP
Diëtiek
Endocrinologie
Fit en Gezond @ AZ Jan Portaels
Fysische geneeskunde
Gastro-enterologie / Maag- en darmaandoeningen
Geriatrie
Gynaecologie / verloskunde
Heelkunde - Chirurgie
Hematologie
Intensieve zorgen
Kinesitherapie
Laboratorium anatomopathologie
Laboratorium klinische biologie
Mond-, kaak-, aangezichtschirurgie
Medium Care
Nieraandoeningen / Nefrologie + dialyse
Neurologie
Neus-/keel-/oorziekten
Nucleaire geneeskunde en moleculaire beeldvorming
Oftalmologie
Oncologie
Orthopedie
Palliatieve zorg
Patiëntenbegeleiding
Pediatrie
Pijnkliniek
Plastische chirurgie
Pneumologie
Psychiatrie (PAAZ)
Radiologie - Medische Beeldvorming
Revalidatie
Rookstopbegeleiding
Spoedgevallen
Tandartsen
Urologie
Vasculaire en thoraxheelkunde
Voetkliniek
Robotchirurgie
Neurochirurgie
Diëtiste mevr. Vandeneede
Diëtiste mevr. Plum
dr. Pintens
Neuropsycholoog
dr. Vanruysevelt
dr. Declerck
Reumatologie
dr. Deviaene
dr. Opsomer
dr. Van Ruysevelt
dr. De Pauw
dr. Callewaert
dr. Debaenst
dr. Dernovoi
dr. Hendrickx
dr. Maes
dr. Stuer
dr. Van Bos
dr. Vleminckx
dr. Smets Miet
dr. Dasnoy
dr. Han
dr. Praet
dr. Uyttersprot
dr. Decochez
dr. Defoer
dr. Ghys
dr. Vandemeulebroucke
dr. Tielliu
dr. Staels
dr. Hulstaert
dr. Verschuere
dr. Verbeke
dr. Noyen
dr. Numbi
dr. Nwoye
dr. Vandervorst
dr. Vanholme
dr. Verbruggen
dr. Wajer
dr. De Bruyne
dr. Ghyselen
dr. Sebrechts
dr. Robijn
dr. Delmarcelle
dr. Molzahn
dr. Delvaux
dr. Perdaens
dr. De Bock
dr. Servotte
dr. Swenden
dr. Tanésy
dr. Van den Wouwer
dr. Van Oostveldt
dr. Brunen
dr. Peeters
dr. Vangehuchten
dr. Demol
dr. De Brouwer
dr. Baron
dr. Bijloos
dr. Baron
dr. Allamani
dr. Vanhecke
dr. Mertens
dr. Javdani
dr. De Keyser
dr. De Lepeleire
dr. Jespers
dr. Van Laere
dr. de Jong
dr. Wauters
dr. Lermytte
dr. Vermeersch
dr. Marais
dr. Meyns
dr. Van Leynseele
dr. Dedoncker
dr. De Meirleir
dr. Marissens
dr. Deroover
dr. Vandendooren
dr. Casteleyn
dr. Van Steen
dr. De Smet
dr. Gordts
dr. Yasar
dr. Daineffe
dr. De Jongh
dr. Smets
dr. Durnez
dr. Martens
dr. Vandendriessche
dr. Christiaens
dr. Sariyildiz
dr. Simion
dr. Wirix
dr. Ichiche
dr. Zoubeidi
dr. Wauters Ann
dr. Ivanoff
lth. Achten
lth. Lobel
lth. Moustie
lth. Vertriest
dr. Vandemeulebroucke
dr. Gordts
dr. Yasar
dr. Bollen
dr. Verbruggen Kristien
dr. Lerouge
dr. Verwimp
Sihame Amsalkhir
Danielle Plum
Francis De Groen
Kristel Vermoesen
Silke Buelens
Els Heleu
Gynaecologische pediatrie
Frank Brants
Vera Vertessen
Hilde Muyldermans
An Ronsmans
Gerlinde Willems
Karen Tholen
Petra Laenens
Els Piot
Koen Mattens
Maxime Bernardi
Kelly Wierinck (ad interim)
Kristina Lanin
Nathalie Kindermans
Geert Franssen
Marc Ravoet
Leen Vingtcent
Yves De Raes
Nancy Wyns
Krista Schaillée
Hoofdverpleegkundige PAAZ
dr. Collen
dr. Jonckheere
dr. Wallage
Daisy De Deyn
Inwendige geneeskunde
dr. Van Binnebeek
Algemeen inwendige geneeskunde
Sigrid Klykens
Seksuologie
Van Campenhout Barbara
dr. Schmitz
dr. Afennas
Slaaponderzoek
dr. Verdeyen
dr. Denies
dr. Peters
Iris Vantieghem
dr. Roget
dr. De Meyer
dr. De Meyer
dr. Maes Helena
dr. De Meerleer Gert
dr. Van Blerk
Virginie Degraeve
Veerle Michiels
An Massagé (ad-interim)
dr. Deremaux
dr. Maes
dr. Martens
dr. Van Moorter
dr. Estelle Spoel
dr. Bruyninckx
dr. Demey
dr. Willems
dr. Duran
dr. Pil
Psychiatrisch dagziekenhuis
dr. van der Have
dr. Muyldermans
Soraya Kaddani
Tina Simons
dr. Veryser
dr. Brems
dr. Sara Ahlal
dr. Cambier
dr. Geurts
dr. Tytgat
dr. Van Steenbergen
dr. Espeel
Consultaties
Elewijt
Patiëntinformatie
Bereikbaarheid
Kwaliteitsvolle en veilige zorg
kwaliteitslabel - accreditatie
kwaliteitsindicatoren | VIP² en resultaten ervan
kwaliteitsmetingen in het AZ Jan Portaels
voortdurendende kwaliteitsverbetering: onze acties
werk zelf mee!
verbeteringsinitiatieven over de muren van AZJP
Vragen, bemerkingen - Ombudsdienst
Onthaalbrochure / Brochure d'accueil / Patient information guide
Patiëntenbrochures
Opname
Opvragen medisch dossier
Patiëntenbegeleiding
Praktische info
Preoperatieve raadpleging
Verklaring van opname - klassieke opname
Financiële informatie
Wie dient u te verwittigen bij een opname
Kamerkeuze
Kostprijs van uw verblijf (opname)
Kostprijs van uw daghospitalisatie
Indicatieve kostprijsberekening
Hoe verloopt het betaalproces
Rooming-in
Financieel woordenboek
Factuurvoorwaarden
Indicatieve kostprijsberekening - prijsraming
Samenwerkingsverbanden met patiëntenverenigingen
Overzicht artsen van het AZ Jan Portaels
Uitwisseling medische gegevens tussen zorgverleners - Geïnformeerde toestemming
Verklaring van opname - daghospitalisatie
Uw rechten en plichten als patiënt
Over AZJP
Missie & visie AZJP
Kerncijfers en erkenningen
Bestuur
Medische Raad
Rechtsverhoudingen binnen het AZ Jan Portaels
Samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen
Geschiedenis van AZ Jan Portaels
AZ Jan Portaels in de pers
Filmmateriaal AZ Jan Portaels
Ziekenhuismagazine P Moment
Jaarverslag
Beleidsplan
Centrale aansprakelijkheid
Orgaandonatie
Privacyreglement ziekenhuis
Rechten en plichten van de patiënt
Conventionering
Rookbeleid
NMR-supplementen
zoek
Veelgestelde vragen
Disclaimer
Nieuw ziekenhuis
afspraak
Afspraak 5173
Sitemap
Medisch Centrum Elewijt
Artsen
dr. Dasnoy - Elewijt
Dr. Han - Elewijt
dr. afennas - Elewijt
Dr. Ghys - Elewijt
Dr. Hulstaert - Elewijt
Dr. Staels - Elewijt
Dr. Van Oostveldt - Elewijt
Dr. Brunen - Elewijt
Dr. Peeters - Elewijt
Dr. Peters - Elewijt
Dr. De Meirleir - Elewijt
Dr. Marissens - Elewijt
Dr. de Jong - Elewijt
Dr. Lermytte - Elewijt
Dr. Mirzoyan - Elewijt
Dr. Van Laere - Elewijt
Dr. Denies
Dr. Martens - Elewijt
Dr. Vandendriessche - Elewijt
Dr. Wouters - Elewijt
Dr. Robijn - Elewijt
Dr. Demey - Elewijt
Dr. Brems - Elewijt
Dr. Geurts - Elewijt
Dr. Praet - Elewijt
Consultaties
Praktische info
In de kijker