AZJP - AZ Jan Portaels

Allergiekliniek

Indien u een allergietest wil laten uitvoeren, op eigen verzoek of via de huisarts, kan u een afspraak maken voor een priktest. Deze priktesten vinden elke vrijdagvoormiddag plaats en worden door een verpleegkundige uitgevoerd. De uitslag wordt u onmiddellijk meegedeeld door een dermatoloog.

De dermatoloog zal u, indien nodig, een behandeling voorstellen of u doorverwijzen.

Artsen

Consultaties

Voor een consultatie kan u contact opnemen met de afsprakendienst | T 02 257 51 73
op werkdagen tussen 8:00 en 19:00.

Hoofdverpleegkundige Consultaties: dhr. Frank Brants


Locatie:
Site Gendarmeriestraat, gelijkvloers
In de kijker