AZJP - AZ Jan Portaels

Endocrinologie

Endocrinologie is de wetenschap met betrekking tot klieren die stoffen afscheiden in het lichaam. Zoals de schildklier, hypofyse, alvleesklier en bijnier. Twee belangrijke deelgebieden in de endocrinologie zijn Diabetes Mellitus maar ook Obesitas.

Artsen

Consultaties

Voor een consultatie kan u contact opnemen met het secretariaat van de Diabeteskliniek elke werkdag tussen 8u30 en 16u30 via T 02 257 53 53.

Locatie:
Site Gendarmeriestraat, gelijkvloers

Patiëntenbrochures

Klik hier om onze patiëntenbrochures te raadplegen.

In de kijker