AZJP - AZ Jan Portaels

Endocrinologie

Endocrinologie is de wetenschap met betrekking tot klieren die stoffen afscheiden in het lichaam. Zoals de schildklier, hypofyse, alvleesklier en bijnier. Twee belangrijke deelgebieden in de endocrinologie zijn Diabetes Mellitus maar ook Obesitas.

Artsen

Consultaties

Voor een consultatie kan u contact opnemen met de afsprakendienst van de Diabeteskliniek elke werkdag tussen 08:30 en 16:30 -  T 02 257 53 53

Patiëntenbrochures

Klik hier om onze patiëntenbrochures te raadplegen.

In de kijker