AZJP - AZ Jan Portaels

Endocrinologie

Endocrinologie is de wetenschap met betrekking tot klieren die stoffen afscheiden in het lichaam. Zoals de schildklier, hypofyse, alvleesklier en bijnier. Twee belangrijke deelgebieden in de endocrinologie zijn Diabetes Mellitus maar ook Obesitas.

Artsen

Consultaties

Voor een consultatie kan u contact opnemen met de afsprakendienst van de diabeteskliniek elke werkdag tussen 09:00 en 17:00  -  T 02 257 5441

Coordinator Diabeteskliniek mevrouw Vera Vertessen.

Locatie:
Site Gendarmeriestraat, gelijkvloers

In de kijker
P-Moment:

overzicht reeds uitgebrachte magazines
lees meer ...