AZJP - AZ Jan Portaels

Gynaecologie, verloskunde, Materniteit

Artsen

Diabeteskliniek:

* Zwangerschap en diabetes: multidisciplinaire benadering door diabetologen en gynaecologen van het AZ Jan Portaels


Verpleegafdeling

Materniteit
Hoofdvroedvrouw Veerle Michiels
T 02 257 58 00
Voor afspraken: T 02 257 51 73

Bezoekuren:
Eenpersoonskamer: doorlopend bezoek toegelaten voor partner en kinderen. 
Meerpersoonskamers: van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 19.30 uur

Consultatie bij de gynaecoloog
Prenatale info bij de vroedvrouw en planning rondleidingen
In de kijker