AZJP - AZ Jan Portaels

Pediatrie

De vernieuwde dienst Pediatrie is een all-in one afdeling, hetgeen inhoudt dat consultatie– en verpleegafdeling dicht bij elkaar zijn gelegen. Op de 5de verdieping van het AZ Jan Portaels treft u allereerst het consultatiedeel aan, inclusief wachtzaal met speelruimte voor de kinderen en in de zijvleugel treft u het hospitalisatiedeel aan. Het voordeel hiervan is dat de artsen altijd dicht in de buurt zijn van de gehospitaliseerde patiëntjes.

Er wordt gewerkt vanuit de leefwereld van het kind, met dito kleuren - vooral vrolijk oranje en fris groen - en figuren. Onze keuken legt de jonge patiëntjes graag extra in de watten, vraag hiervoor extra info bij het zorgteam van uw afdeling

Een leesouder animeert wekelijks de kinderen met spannend materiaal, maandagnamiddag is het steevast tijd voor de cliniclown (http://www.cliniclowns.be) en voor diegenen die graag les volgen vanuit het ziekenhuis bieden wij het bednet-systeem aan (http://www.bednet.be).

Artsen

Verpleegafdeling

Pediatrie
Hoofdverpleegkundige mevr. Leen Vingtcent
T 02 257 57 41

Bezoekuren:
Voor ouders is er doorlopend bezoek toegelaten.


Onze afdeling Pediatrie dankt de firma 'La Concorde' voor de schenking van 60 doosjes bouwblokken


Consultaties

Voor een consultatie kunt u contact opnemen met de consultatiedienst,
Telefoonnummer: T 02 257 51 73 op werkdagen tussen 08:00 en 19:00.

Locatie:
De consultatie Pediatrie vindt u op de vijfde verdieping Site Gendarmeriestraat, links voor de hospitalisatieafdeling Pediatrie.

Maak een online afspraak

Patiëntenbrochures

Klik hier om onze patiëntenbrochures te raadplegen.


In de kijker