AZJP - AZ Jan Portaels

Voetkliniek - Podologie

Naargelang uw specifiek probleem kunnen zij het advies vragen van een bloedvatenchirurg, een orthopedisch chirurg en/of een dermatoloog of endocrinoloog, (voor de suikerregeling). Ook uw huisarts zal betrokken worden bij de behandeling en de besluitvorming.

Diabetespatiënten :

Het voetkliniekteam bestaat uit een coördinator verpleegkundige orthopedie, een podoloog, een medisch pedicure, een wondverpleegkundige, een bandagist en een schoentechnieker.

Diabetespatiënten die tot de conventie of zorgtrajekt behoren kunnen terecht voor hun jaarlijks preventief voetonderzoek of bij andere voetproblemen bij Francis De Groen.

Podoloog (complexe voet en nagelverzorging)

Silke Buelens Maak een online afspraak


De consultaties van de podoloog bevinden zich net voorbij de glazen gang, op de eerste verdieping, Site Gendarmeriestraat.

Wondverpleegkundige

Francis De Groen

Francis De Groen Maak een online afspraak

Consultaties

Voor een consultatie kunt u contact opnemen met de afsprakendienst,
Telefoonnummer: T 02 257 5353 op werkdagen tussen 08:00 en 19:00

Locatie Voetkliniek:
De consultatie Voekliniek bevindt zich net voorbij de glazen gang, op de eerste verdieping, Site Gendarmeriestraat.
In de kijker
P-Moment:

overzicht reeds uitgebrachte magazines
lees meer ...