AZJP - AZ Jan Portaels

Voetkliniek - podologie

Naargelang uw specifiek probleem kunnen zij het advies vragen van een bloedvatenchirurg, een orthopedisch chirurg en/of een dermatoloog of endocrinoloog, (voor de suikerregeling). Ook uw huisarts zal betrokken worden bij de behandeling en de besluitvorming.

Diabetespatiënten :

Het voetkliniekteam bestaat uit een coördinator verpleegkundige orthopedie, een podoloog, een medisch pedicure, een wondverpleegkundige, een bandagist en een schoentechnieker.

Diabetespatiënten die tot de conventie of zorgtrajekt behoren kunnen terecht voor hun jaarlijks preventief voetonderzoek of bij andere voetproblemen bij Francis De Groen.

Podoloog (complexe voet en nagelverzorging)

Patiëntenbrochures

Klik hier om onze patiëntenbrochures te raadplegen.

In de kijker