AZJP - AZ Jan Portaels

Aanspreekpunt "Zorg voor Ouderen"

Het AZ Jan Portaels Vilvoorde zorgt voor ouderen. Daarom kunnen interne en externe zorgverleners terecht bij het aanspreekpunt “Zorg Voor Ouderen” van het AZ Jan Portaels met vragen, bemerkingen en suggesties die te maken hebben met de geriatrische patiënt, ongeacht de afdeling waarop hij is opgenomen.

Ook patiënten, familieleden of mantelzorgers kunnen op dit e-mailadres met hun vragen en bemerkingen terecht:  zorgvoorouderen@azjanportaels.be

Op deze manier willen we de zorgcontinuïteit bewaken en een goede informatiedoorstroming aanbieden vanuit het ziekenhuis naar de externe partners toe en omgekeerd.

Wanneer kan het aansprekingpunt “Zorg Voor Ouderen” van dienst zijn?
Als u de juiste contactpersoon voor de geriatrische patiënt niet kent of moeilijk terug kan vinden. 
Als u de behandelend arts van de geriatrische patiënt wil contacteren.
Als u als eerstelijnsgezondheidszorger informatie wil uitwisselen met de zorgverstrekkers in het ziekenhuis.


In de kijker