AZJP - AZ Jan Portaels

Bestuur

Algemene Vergadering

H. Heyndels

J. Anciaux

G. Bruynseels

J. Vastenavondt

P. Messiaen

P. Pots

P. De Greef

M. Hermans

A. Hermans

dr. E. Vandemeulebroucke

dr. L. Casteleyn

dr. V. Delvaux

dr. S. De Bock

Uitgenodigd: Thierry Freyne - algemeen directeur 

D. Van Dam (uitgenodigd als vertegenwoordiger huisartsenvereniging HARNO)Raad van Bestuur

J. Vastenavondt, voorzitter

H. Heyndels, ondervoorzitter

R. Mattheus, ondervoorzitter

J. Anciaux

G. Bruynseels

D. Maes

P. Pots

P. De Greef 

A. Hermans 

R. Cuypers 

dr. R. Van Bos (uitgenodigd als voorzitter van de Medische Raad) 

Uitgenodigd: Thierry Freyne - algemeen directeur 

Uitgenodigd: dr. Inge Wouters - hoofdartsVoorzitter Raad van Bestuur: Joost Vastenavondt (sinds 2013)

Joost Vastenavondt (1965) is burgelijk ingenieur en woont in Opwijk. Als toenmalig lid van de Algemene Vergadering van de Sint-Jozefskliniek trad hij bij de fusie van deze laatste met het Van Helmont ziekenhuis toe tot de afvaardiging van de vzw Sint-Jozefskliniek in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van het AZ Jan Portaels. Sinds januari 2013 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarnaast werkt hij voor een grote financiële instelling in België.Ondervoorzitter Raad van Bestuur: Hans Heyndels (sinds 2013)

Hans Heyndels (1971) is jurist en Vilvoordenaar. Hij is ziekenfondssecretaris en erkend compliance officer in een verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand. Hans Heyndels was als ondervoorzitter van het beheerscomité van het vroegere OCMW-ziekenhuis Van Helmont actief betrokken bij de realisatie van de fusie met de Sint-Jozef kliniek. Van januari 2002 tot december 2012 was hij voorzitter van het AZ Jan Portaels.Ondervoorzitter Raad van Bestuur:  Rudy Mattheus ( sinds 2013 )

Rudy Mattheus ( 1961 ) heeft een Ph.D. in computerwetenschappen, woont in Linden en is meer dan 25 actief in de gezondheidssector. Hij was samen met het artsenkorps actief betrokken als catalysator voor de participatie van de artsen als stakeholder in de ziekenhuisstructuur.Rudy Mattheus is bestuurder van verschillende profit en non profit structuren. Hij is de voorzitter van de Niko Group - actief in thuis comfortproducten en -diensten. Hij is o.a. bestuurder Microsoft Innovatie Center Vlaanderen, een PPS met de Vlaamse overheid en lid van het zorgvernieuwingsplatform, een adviesorgaan van de Vlaamse regering. Hij is tevens voorzitter van Voka Health Community.Directiecomité

De dagelijkse leiding van het ziekenhuis is in handen van het directiecomité (DC): 

Thierry Freyne, algemeen directeur - voorzitter directiecomité

dr. Inge Wouters, hoofdarts

Koen Verbruggen, financieel directeur 

Marc D'hondt, directeur patiëntenzorg

Hans Van Hoeck, directeur personeel en organisatie

Permanent uitgenodigd: Kim De Gieter, hoofdapotheker

In de kijker