AZJP - AZ Jan Portaels

Algemene visie en missie AZ Jan Portaels

Missie
Visie

Specifieke visies

Visie en beleid Palliatieve Zorgen Visie en beleid over EuthanasieEuthanasie, levenseinde Visie en beleid over vrijheidsbeperkende maatregelenFixatie, fixeren, isolatie(ruimte), isoleren, afzonderen, afzondering, toezichtsruimte, dwangmedicatie, dwang, sedatie Levenseinde richtlijnen Wilsverklaring (palliatieve zorgen)
In de kijker