AZJP - AZ Jan Portaels

Dermatologie

Dr. Sylvia Pintens

Tel. 02 - 257 5340
Fax. 02 - 257 5050
E-mail : sylvia.pintens@azjanportaels.be

Extra informatie

- Afdeling waar arts werkzaam is: Consultaties
- Specifieke deskundigheid, subspecialisme of interessegebied : dermatologie (Mohs chirurgie, 
   Photo Dynamische Therapie)
- Informatie over conventionering
- Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: zie item Centrale aansprakelijkheid
- Beschikbaarheid op te vragen via het onthaal

In de kijker