AZJP - AZ Jan Portaels

Samenwerking AZ Jan Portaels en patiëntenverenigingen

Verschillende zorgafdelingen werken samen met patiëntenverenigingen.

Diabeteskliniek:
- Diabetes Liga
- Zoet Zwanger
- Belgisch Diabetes Register (BDR) 


Palliatieve Zorg:
- Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
- Forum Palliatieve Zorg 
- Leerstoel Waardig Levenseinde 

* Inwendige Geneeskunde 1:
* Dagziekenhuis Inwendige Geneeskunde:
- Stichting tegen Kanker
- VLK (Vlaamse Liga Tegen Kanker)
Actueel overzicht van de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn 1250 zelfhulpgroepen actief. Ze verschillen naar problematiek, werkingsterrein en organisatiestructuur. Maar allemaal verenigen ze mensen met een gemeenschappelijk probleem om samen ‘beter’ te worden.

Trefpunt Zelfhulp vzw is het informatie- en ondersteuningscentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen. Het bestaat sinds 1982 en krijgt ondersteuning van het Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de K.U. Leuven.

De voornaamste taak van het Trefpunt is om zelfhulpgroepen te ondersteunen via persoonlijke begeleiding en vorming op maat. Daarnaast informeert het een ruim publiek over de meerwaarde van zelfhulpgroepen, lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid. Behalve achtergrondinformatie over zelfhulpgroepen biedt Trefpunt Zelfhulp vzw ook gegevens van specifieke zelfhulpgroepen of alternatieven voor lotgenotencontact. De publicaties van het Trefpunt zijn eveneens gericht op de promotie van de zelfhulpidee. Ten slotte stimuleert Trefpunt Zelfhulp vzw het onderzoek naar zelfhulp en ervaringsdeskundigheid en voert het dit ook zelf uit.

In de kijker