AZJP - AZ Jan Portaels

Kwaliteitsindicatoren | VIP² en de resultaten van deze indicatorensets

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) is een initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, de ziekenhuiskoepels (ICURO en Zorgnet Vlaanderen) en de Vlaamse Overheid, en streeft naar het objectiveren van de geleverde kwaliteit van zorg. Op basis van indicatoren kan het ziekenhuis een welbepaald onderdeel van zijn kwaliteit meten en continu de geleverde zorg verbeteren. 

Het AZ Jan Portaels neemt deel aan het VIP²-project voor de volgende indicatorensets: 
•  Cardiologie
•  Orthopedie
•  Oncologie-borstkanker
•  Moeder en kind
•  Ziekenhuisbrede indicatoren
•  Patiëntenervaringen: Vlaamse Patiënten Peiling en Informatie op de ziekenhuiswebsite
•  Beroertezorg
•  Geestelijke gezondheidszorg 

Ben je benieuwd naar de resultaten? Ga naar de website www.zorgkwaliteit.be

Teruggekoppelde resultaten van indicatorensets waar wij aan deelnemen:


In de kijker