AZJP - AZ Jan Portaels

Slaaponderzoek

Slapende man1.jpg

Sinds 2011 kan u in het AZ Jan Portaels terecht voor slaaponderzoeken. In oktober 2015 gingen we van start op de vernieuwde stroke unit op de afdeling neurologie. 

We beschikken over twee slaapbedden in 2 separate, volledig uitgeruste kamers, gelokaliseerd op de afdeling neurologie (interne geneeskunde 3, op de 2de verdieping). De slaapeenheid is 7 dagen per week open.

Tevens is er op de kinderafdeling een bed beschikbaar voor diagnostiek van slaapproblemen bij kinderen. Dit staat onder toezicht van de pediaters.


Team

Voor het slaaponderzoek zelf wordt u opgevangen door de verpleegkundigen van de eenheid neurologie.

Het uitlezen van de diagnostische polysomnografie gebeurt door de longartsen :

Dr. Sandra Marissens
Dr. Liesbeth De Meirleir
Dr. Jelke Verwimp

Iris Vantieghem - psycholoog (chronische) slapeloosheid - afspraken telefonisch via 02 257 5173
 
We beschikken over een multidisciplinair team dat in staat is een eventuele behandeling in te stellen: dit bestaat uit KNO artsen, een chirurg (gespecialiseerd in obesitaschirurgie), stomatologen, neurologen, psychiaters en er is samenwerking met de slaappsychologen van het UZ Brussel.

Voor het opstarten van een behandeling met CPAP bij de diagnose van slaapapneu is er een nauwe samenwerking met het slaaplabo van het UZ Brussel waar dr. De Meirleir 1 dag per week werkzaam is. 
Zo kunnen we een snelle service bieden wanneer de diagnose van een matig tot (zeer) ernstig obstructief slaapapneusyndroom gesteld werd en een indicatie is voor het opstarten van een behandeling met CPAP. Zij volgt de patiënten die gestart zijn met CPAP daar ook zelf verder op.

Afspraken

Indien uw verwijzende arts u doorverwijst voor een slaaponderzoek in het AZ Jan Portaels kunt u een afspraak maken via het nummer 02 - 257 5173.

Afspraken kunnen gemaakt worden tussen 08.00 - 18.00 uur op weekdagen.

Mogen wij u vragen te vermelden :
- wie de verwijzende arts is
- of u afspraak wenst bij één van de pneumologen 2-3 weken later om het resultaat te bespreken

Nuttige informatie

Wanneer is een slaaponderzoek nuttig ?
Het verloop van het slaaponderzoek

Contact

Afsprakendienst : 02 - 257 5173
Slaaplabo : 02 - 257 5776


Patiëntenbrochures

Klik hier om onze patiëntenbrochures te raadplegen.

In de kijker